sadsad x
asdasd
Sıralama seçin
Gazi Kitabevi - Scientific Evaluation of Economic and Financial Issues: Theory and Practice
Gazi Kitabevi - Yönetim Strateji ve Organizasyon Alanında Bilimsel Tartışmalar
Gazi Kitabevi - Yeniden Yapılandırma Boyutuyla: Pozitif Örgütsel Davranış
Gazi Kitabevi - Yapay Sinir Ağları Metodu İle Türkiye Tavukçuluk Sektörü İhracat Tahmini Uygulaması
Gazi Kitabevi - Teori ve Uygulamada Kamu Yönetimi ve Siyaset Alanında Yaşanan Bilimsel Gelişmeler
Gazi Kitabevi - Ekonomi Politika ve Uygulamalarının Ampirik Tahlili : İktisat Finans Maliye
Gazi Kitabevi - Çeviribilimde Yeni Bir Kuram Altın Eşdeğerlik
Gazi Kitabevi - Covid 19 Sürecinin Sağlıklı Yaşam Boyutuna İlişkin Psikososyal Araştırmalar
Gazi Kitabevi - Algılanan Örgüt Yapısı Kişi-İş ve Kişi-Örgüt Uyumunun İş Tatmini ve İşe Kenetlenme Üzerine Olan Etkisi
Gazi Kitabevi - Afetlerde Mali Yapı
Gazi Kitabevi - Teorik Perspektiften İktisadi ve Finansal Olguların Değerlendirilmesi
Gazi Kitabevi - Muhasebe Alanında Yaşanan Gelişmelere Bilimsel Yaklaşımlar
Gazi Kitabevi - Dünyada ve Türkiye’de Çalışma Hayatı İstihdam ve İşsizlik
Gazi Kitabevi - Crypto Assets
Gazi Kitabevi - Kronik İşletme Hastalıkları, Nedenleri, Sonuçları ve Çareleri
Gazi Kitabevi - Yatırım Fonları
Gazi Kitabevi - İşletme Fonksiyonları ile Dönüşümün Yeni Adı: Endüstri 4.0
Gazi Kitabevi - Sporda Hizmet Kalitesi İle Ağızdan Ağıza ve Viral Pazarlama Etkileşimi
Gazi Kitabevi - Elektrikli Otomobiller ve Devlet Teşvikleri
Gazi Kitabevi - Maliyet ve Yönetim Muhasebesinde Seçme Konular
Gazi Kitabevi - Pandemi Sürecinde Muhasebe ve Finans
Gazi Kitabevi - Spor ve Din Profesyonel Futbolcularda Dinin Moral ve Motivasyonel Etkisi
Gazi Kitabevi - İşletmeler İçin Stratejik Yönetim Eksenli Rekabet Gücü Analizi
Gazi Kitabevi - Sigorta ve Reasürans Şirketlerinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
Gazi Kitabevi - Adli Muhasebe Bağlamında Hata ve Hileler
Gazi Kitabevi - Covid-19 Salgınının İşletmeler Üzerindeki Etkileri: Fırsatlar ve Tehditler
Gazi Kitabevi - Yoksullaştıran Büyüme
Gazi Kitabevi - Fizik ve Mühendislikte Python
Toplam 1641 ürün görüntüleniyor.
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.